กฎโบนัสทั่วไปคืออะไร?

โบนัสมีไว้เพื่อความเพลิดเพลิน โดยเป็นส่วนเสริมของประสบการณ์การเล่นของลูกค้าและควรเพลิดเพลินเช่นนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นเกมเป็นไปตามแนวทางที่ยอมรับโดยทั่วไปเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและ/หรือยกเลิกโบนัสใด ๆ ที่เราพิจารณาว่าอาจได้รับจากการใช้งานระบบในทางที่ผิด

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชันหรือโบนัสได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิด และจะไม่มีการให้โบนัสหรือการจ่ายเงินใด ๆ ก็ตาม

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ออกเงินคืนสำหรับเงินฝาก การส่งยอดเงินคงเหลือ หรือเงินรางวัลที่เกิดขึ้นและโบนัสในบัญชี หากเราสงสัยว่ามีการละเมิดโบนัสใด ๆ เกิดขึ้น การละเมิดรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อรับโบนัสหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

สำหรับโปรโมชันใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอโบนัสต้อนรับ จะต้องใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสเฉพาะ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนโบนัสใด ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานตัวตน อายุ และแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณได้ตลอดเวลา ก่อนที่จะให้เครดิตบัญชีของคุณด้วยโบนัส

หากคุณส่งคำขอถอนเงิน คุณจะเสียโบนัสทั้งหมดของคุณ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการหมุนฟรี)

เราอาจถอน เพิกถอน หรือแก้ไขโปรโมชันใด ๆ ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะไม่รับผิด และจะไม่มีการให้โบนัสหรือการจ่ายเงินใด ๆ

คุณมีสิทธิ์รับโบนัสหนึ่งครั้งต่อแคมเปญ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรแกรมโบนัสได้ตลอดเวลา

การใช้การหมุนฟรี

ข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลกับคุณในการใช้การหมุนฟรี:

  1. ข้อกำหนดในการอ้างสิทธิ์การหมุนฟรีใด ๆ จะมีรายละเอียดอยู่ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หรือในข้อกำหนดโปรโมชันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  2. การหมุนฟรีทั้งหมดที่ส่งให้บัญชีของคุณจะหมดอายุตามรายละเอียดในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หรือในข้อกำหนดโปรโมชันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และการหมุนฟรีใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ และจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณ
  3. การหมุนฟรีสามารถใช้ได้กับเฉพาะบางเกมเท่านั้นตามรายละเอียดในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หรือในข้อกำหนดโปรโมชันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  4. หากคุณไม่ใช่ผู้รับอีเมลตามที่ตั้งใจไว้เกี่ยวกับการให้สิทธิ์การหมุนฟรี ข้อเสนอการหมุนฟรีจะถือเป็นโมฆะ