ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ เรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นของเรา และป้องกันกิจกรรมที่เป็นปัญหาหรือการฉ้อโกง ซึ่งจะต้องให้ผู้เล่นทุกคนจัดเตรียมเอกสารเมื่อมีการร้องขอ

จำเป็นต้องใช้ KYC เมื่อใด?

 • เมื่อทำการฝากเงิน อาจมีการร้องขอโดยใช้วิธีที่ยึดตามความเสี่ยง
 • ในการถอน KYC เต็มรูปแบบ (การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) แทบจะทุกครั้งที่ต้องใช้

จำเป็นต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อตรวจสอบผู้เล่นให้เรียบร้อย?

เอกสารสามประเภทที่อาจมีการร้องขอ: หลักฐานแสดงตัวตน (POI), ที่อยู่ (POD) และเงินฝาก (POD)

 1. สำหรับการพิสูจน์ตัวตน เราจำเป็นต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ (ที่ออกโดยรัฐบาล):
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบขับขี่
  • ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
   • ภาพสีคมชัดเห็นทั้งสี่มุม
   • วันหมดอายุที่ชัดเจน (พร้อมวันหมดอายุของเอกสารอย่างน้อย 3 เดือนในอนาคต)
   • วันที่ออก ลายเซ็น ชื่อเต็ม และวันเกิดที่ชัดเจน (ผู้เล่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป)
 2. สำหรับหลักฐานที่อยู่ เราต้องการ:
  • บิลค่าน้ำค่าไฟ
  • ใบแจ้งยอดธนาคาร
  • ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
   • ภาพสีคมชัดเห็นทั้งสี่มุม
   • วันที่ออกเอกสาร (เอกสารต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน)
   • ที่อยู่ที่ชัดเจน
 3. สำหรับหลักฐานการฝากเงิน:
  • หากใช้บัตรเครดิต เราต้องการภาพสีที่ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
   • จะต้องมองเห็นตัวเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้าย (อย่าลืมซ่อนตัวเลขกลางที่ด้านหน้าและหมายเลข CVV ที่ด้านหลังบัตร)
   • จะต้องลงลายมือชื่อที่บัตร
   • ชื่อบัญชีจะต้องชัดเจน
   • สำหรับบัตรลายนูน จะต้องเห็นเฉพาะ 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายที่ด้านหลัง
  • หากใช้กระเป๋าเงิน เราจำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายหน้าจอเพื่อพิสูจน์การเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน
   • URL ของเว็บไซต์จะต้องปรากฏชัดเจน
   • ชื่อบัญชีจะต้องชัดเจน
   • จะต้องมองเห็นอีเมลหรือชื่อของผู้เล่นได้
   • ธุรกรรมฝากเงินจะต้องปรากฏชัดเจน

ข้อมูลเพิ่มเติม

WPT Global ดําเนินการตามแนวทางที่อิงตามความเสี่ยงและอาจดําเนินการตรวจสอบในขั้นก่อนหน้านี้ หากเห็นว่าจําเป็น

เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นความลับกับรายละเอียดบัญชีของลูกค้า หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการฉ้อโกง ความเสี่ยง และโป๊กเกอร์ของเรา สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบผู้เล่น

พนักงานทุกคนในบทบาทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าคุ้นเคยกับนโยบายและขั้นตอนข้างต้น และสื่อสารข้อมูลสำคัญและตอบข้อสงสัยไปยัง MLRO