Đại sứ

WPTG sở hữu các vị đại sứ xuất sắc nhất mà bạn từng biết đến.

Đây là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về họ.

Đội ngũ của chúng tôi

Phil Ivey
Brad Owen
Ethan ‘Rampage’ Yau
Jon ‘apestyles’ Van Fleet
Angel Guillen

Tham gia đội ngũ của chúng tôi

Hãy liên hệ với đội ngũ nhà tài trợ của chúng tôi để cùng hướng đến mối quan hệ hợp tác tiềm năng