Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 02 năm 2021            

Chính sách quyền riêng tư này điều chỉnh cách thức WPT Global tập hợp, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (mỗi, một “Người dùng”) của trang web www.wptglobal.com (“Trang web”). Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi WPT Global.

Thông tin nhận dạng cá nhân                                              

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng theo nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi khách hàng truy cập trang web, đăng ký, đăng ký bản tin của chúng tôi, điền vào một biểu mẫu và liên kết với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác đượccung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại nếu cần. Tuy nhiên, người dùng truy cập có thể ghé thăm trang web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó. Người dùng luôn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, trừ trường hợp việc từ chối này trực tiếp cản trợ họ tham gia vào một số hoạt động nhất định trên trang web của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng không phải của cá nhân         

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không phải của cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của Chúng tôi. Thông tin nhận dạng không phải của cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về các phương tiện kết nối người dùng đến Trang của Chúng tôi, như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie trình duyệt web

Trang web của Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng vì mục đích lưu giữ bản ghi và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn để cài đặt trình duyệt web từ chối cookie hoặc để cảnh báo chính mình khi cookie được gửi đi. Nếu làm như vậy, người dùng nên lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể sẽ không hoạt động bình thường. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về cookie trong trang Chính sách Cookie của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

WPT Global thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng cho các mục đích sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách một nhóm người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của Chúng tôi.
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng, thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Để xử lý các giao dịch, chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng tự cung ấp khi đặt lệnhchỉ để cung cấp dịch vụ cho lệnh đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này ra bên ngoài, ngoại trừ trường hợp thực sự cần thiết để cung cấp dịch vụ.
  • Để quản lý nội dung, khuyến mãi, khảo sát hoặc tính năng Trang web khác gửi cho người dùng thông tin mà họ đồng ý nhận về chủ đề mà chúng tôi chorằng họ sẽ quan tâm.
  • Để gửi email định kỳ

Địa chỉ email người dùng cung cấp để xử lýlệnh, sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho họ thông tin và các cập nhật liên quan đến lệnhcủa họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các truy cấn, và/hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Nếu người dùng quyết định tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được các email có thể bao gồm tin tức, cập nhật, sản phẩm hoặc thông tin dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất cứ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ đính kèm các hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang web ôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu và các biện pháp bảo mật thích hợp để chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

 

Việc trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa Trang web và Người dùng diễn ra qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích đã nêu ở trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp của mình và Trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho những mục đích bị hạn chế đó với điều kiện là bạn đã cho phép chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể được thay đổi liên tục. Các trang web và dịch vụ này có thể bao gồm chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Hoạt động duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.

Tuân thủ đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em

Chúng tôi tin rằng việccung cấp thêm sự bảo vệ cho trẻ em trực tuyến là điều quan trọng. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ dành thời gian để quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn các hoạt động trực tuyến của con cái mình. www.wptglobal.com không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào với trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ tin rằng www.wptglobal.com có thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi trong cơ sở dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ ngay lập tức với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của mình.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

WPT Global có thể tùy ý cập nhật chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Nếu một sự kiện như vậy diễnra, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này và gửi email cho bạn. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết mọi thay đổi, nhằm cập nhật thông tin về cách thức chúng tôi đang cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân đã được thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này định kỳ và biết về bất kỳ sửa đổi nào.

Chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận chính sách và điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi đối với chính sách này được đưng tải sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư, các thông lệ hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

WPT Global

[email protected]