Các quy tắc thưởng chung là gì?

Tiền thưởng được coi như một phần mở rộng của trải nghiệm chơi của khách hàng và nên được tận hưởng như vậy. Chúng tôi bảo lưu quyền xem xét bất kỳ tài khoản khách hàng nào để đảm bảo việc chơi trò chơi tuân theo các nguyên tắc được chấp nhận chung này. 

Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi và/hoặc hủy bỏ bất kỳ phần thưởng nào mà chúng tôi cho rằng có thể có được do sử dụng sai hệ thống.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc tiền thưởng nào vào bất kỳ lúc nào.  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không có tiền thưởng hoặc khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào được trao.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nạp nào, chuyển số dư hoặc tiền chiến thắng nào được tạo nên và tiền thưởng trên tài khoản, nếu chúng tôi nghi ngờ việc lạm dụng tiền thưởng đã xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi lạm dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở nhiều tài khoản để nhận thêm tiền thưởng hoặc lợi ích khác.

Đối với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ưu đãi tiền thưởng chào mừng, các điều khoản và điều kiện tiền thưởng cụ thể sẽ được áp dụng.

Bạn không được phép chuyển bất kỳ khoản tiền thưởng nào. 

Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về danh tính, tuổi tác và nguồn gốc số tiền bạn có bất cứ lúc nào, trước khi ghi có tiền thưởng vào tài khoản của bạn.

Bạn sẽ mất tất cả tiền thưởng của mình (bao gồm nhưng không giới hạn các Vòng quay miễn phí) nếu yêu cầu rút tiền.

Chúng tôi có thể rút lại, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không có tiền thưởng hoặc khoản thanh toán nào được trao

Bạn đủ điều kiện nhận một phần thưởng cho mỗi chiến dịch.

Chúng tôi có quyền thay đổi cấu trúc của chương trình tiền thưởng bất cứ lúc nào.

Sử dụng các vòng quay miễn phí

Các điều khoản ở trên và các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng khi bạn sử dụng Vòng quay miễn phí:

  1. Các điều khoản yêu cầu bất kỳ Vòng quay miễn phí nào sẽ được nêu chi tiết trong email chúng tôi gửi cho bạn hoặc trong các điều khoản khuyến mãi có liên quan (nếu có).
  2. Tất cả các vòng quay miễn phí được ghi có vào tài khoản của bạn sẽ hết hạn theo thông tin chi tiết trong email chúng tôi gửi cho bạn hoặc trong các điều khoản khuyến mãi có liên quan (nếu có). Mọi vòng quay miễn phí chưa sử dụng cũng sẽ tự động hết hạn và sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.
  3. Vòng quay miễn phí chỉ có thể được sử dụng trên một số trò chơi nhất định như đã được nêu chi tiết trong email chúng tôi gửi cho bạn hoặc trong các điều khoản khuyến mãi có liên quan (nếu có).
  4. Nếu bạn không phải là người nhận email liên quan đến việc cấp Vòng quay miễn phí thì ưu đãi Vòng quay miễn phí vô hiệu.