1. Thông tin chung

1.1. WPT Global.com (“Trang web” hoặc “trang web” hoặc “WPT Global”) được điều hành bởi SevenTip N.V, một công ty được cấp phép và quản lý theo pháp luật của Curacao theo Nhà cung cấp Dịch vụ Trò chơi N.V, người nắm giữ Giấy phép Trò chơi Master 365/JAZ và đã đăng ký tại Tháp Zuikertuin Curacao (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “bởi chúng tôi”). Kashxa Limited, một công ty của Síp với số đăng ký 427606, có văn phòng đăng ký tại Aigyptou, 12, Nicosia, 1097, Síp, đang đóng vai trò đại diện thanh toán cho công ty được cấp phép Seventip N.V.

1.2. Thỏa thuận này thiết lập các Điều khoản và Điều kiện (“Thỏa thuận” hoặc “Điều khoản và Điều kiện”) cấu thành mối quan hệ hợp đồng ràng buộc giữa Công ty và bất kỳ người nào (“Người chơi”, “bạn” hoặc “của bạn”) mở tài khoản trên Trang web và sử dụng các dịch vụ trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn việc chơi các trò chơi trên Trang web (“Dịch vụ”).

1.3. Mối quan hệ hợp đồng thương mại được thiết lập trong các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành tại ở Curacao và bạn không thể hủy bỏ quyền tài phán độc quyền của các tòa án tại Curacao liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện, Dịch vụ và Trang web.

1.4. Tất cả Người chơi bắt buộc phải đọc, chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây trước khi truy cập, đăng ký hoặc chơi bất kỳ trò chơi nào trên Trang web này.

1.5. Bằng cách đăng ký với Công ty và/hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ và/hoặc bằng cách đánh dấu vào ô “Tôi chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này” (hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào khác), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ Điều khoản và Điều kiện và không cần bảo lưu. Như vậy, Thỏa thuận này cấu thành một văn bản pháp lý ràng buộc giữa bạn và Công ty, và Thỏa thuận sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ cờ bạc của chúng tôi mọi lúc. 

1.6. Nếu Người chơi không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sau đây hoặc không muốn bị ràng buộc bởi chúng, chúng tôi khuyến nghị họên thoát khỏi trang web ngay lập tức và không nên mở tài khoản với chúng tôi.

1.7. Các Điều khoản và Điều kiện có thể được sửa đổi theo thời gian và Người chơi có trách nhiệm đọc lại trang này thường xuyên (ít nhất mỗi tháng một lần). Bất cứ khi nào có những thay đổi quan trọng trong Điều khoản và Điều kiện, Công ty sẽ thông báo cho Người chơi trước khi các quy tắc mới có hiệu lực thông qua địa chỉ email mà Người chơi đã cung cấp khi đăng ký (“Địa chỉ email đã đăng ký”). Người chơi có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ của mình, vì nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc bạn không nhận được các thông báo và thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản từ Công ty.

1.8. Người chơi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toànvà tính bảo mật của tài khoản. Cụ thể, Người chơi đồng ý giữ bí mật thông tin đăng nhập và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi lạm dụng tài khoản của mình.

1.9. Người chơi không thể buộc Công ty, nhân viên, văn phòng, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, người bán buôn, chi nhánh, công ty con, nhà quảng cáo, người quảng bá hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông và nhà bán lẻ chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh, hoặc cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý và thiệt hại nào có thể phát sinh do Người chơi: (i) truy cập, sử dụng hoặc tái sử dụng trang web, (ii) sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web, (iii) tham gia trò chơi hoặc (iv) chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào.

1.10. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được cung cấp bằng một số ngôn ngữ khác nhau. Mặc dù chúng tôi nỗ lực dịch chính xác các Điều khoản và Điều kiện hiện tại sang các ngôn ngữ có sẵn khác, nhưng trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản bằng các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên làm tài liệu tham khảo chính và được sử dụng trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào.

2. Mở tài khoản

2. 1. Thông tin cá nhân

2.1.1. Chữ Cyrillic, Hy Lạp, Ả Rập và các chữ không phải Latin khác không được chấp nhận.

2.1.2. Thông tin chi tiết về cá nhân chỉ được phép nhập bằng chữ La-tinh; và vì mục đích xác minh, yêu cầu và cung cấp, các tài liệu hỗ trợ cần phải có cùng thông tin bằng chữ La-tinh.

2.1.3. Để chơi trên WPT Global, người chơi cần mở một tài khoản mà qua đó họ có thể truy cập các sản phẩm khác nhau. Để mở một tài khoản, người chơi phải hoàn tất quá trình đăng ký. Khi đăng ký, người chơi sẽ được yêu cầu nhập “Địa chỉ Email”, “Quốc gia”, “Tên người dùng”, “Mật khẩu”. Trước khi người chơi được phép nạp tiền hoặc rút tiền, cần phải nhập các thông tin sau đây: “Tên”, “Họ”, “Địa chỉ đầy đủ” bao gồm “Thành phố”, “Mã Zip”, “Số điện thoại” hợp lệ, “Giới tính” và “Ngày sinh”. Người chơi đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và mới nhất. Người chơi đồng ý thông báo cho Công ty ngay khi có bất kỳ thay đổi nào với các thông tin đó trong tương lai.

2.1.4. Tên đăng ký trên tài khoản của người chơi phải khớp với tên pháp định và danh tính của người chơi. Ngoài ra, tên cũng phải khớp với tên trên các tùy chọn về quỹ, (thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản ngân hàng) hoặc bất kỳ phương thức thanh toán khác được dùng để nạp tiền hoặc rút tiền.

2.1.5. Người chơi chỉ có thể sở hữu một tài khoản duy nhất. Chúng tôi có quyền đóng bất kỳ tài khoản bổ sung nào được mở dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến cùng một người và chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào trong các tài khoản đó. Nếu bạn nhận thấy bạn có hoặc có thể truy cập với nhiều hơn một Tài khoản người chơi, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

2.2. Mật khẩu

2.2.1. Người chơi được nhắc tạo một mật khẩu có ít nhất tám (8) ký tự, bao gồm chữ cái in hoa, chữ thường và số.

2.2.2. Người chơi không nên tiết lộ thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Người chơi có trách nhiệm giữ an toàn và bí mật thông tin, đăng nhập, mật khẩu tài khoản của mình. Việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc đăng nhập của người chơi là trách nhiệm riêng của người chơi và được coi là quyền sử dụng của người đó.

2.2.3. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu nghi ngờ thông tin đăng nhập của bạn có thể đã được bên thứ ba biết đến. Người chơi chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động trên tài khoản của mình và tất cả các giao dịch sẽ được coi là hợp lệ, khi nhập đúng thông tin đăng nhập và mật khẩu và được coi chính là người chơi đã đăng ký ban đầu với chúng tôi.

2.3. Tuổi pháp định và Xác thực

2.3.1. Trò chơi được cung cấp trên trang web này bị giới hạn chỉ dành cho các cá nhân trên 18 tuổi, hoặc độ tuổi pháp định mà các hoạt động trò chơi được phép cung cấp theo luật pháp hoặc thẩm quyền áp dụng. Nghiêm cấm bất kỳ ai dưới độ tuổi pháp định đăng ký, đăng nhập, truy cập hoặc thực hiện hoạt động trên trang này.

2.3.2. Chúng tôi có quyền thực hiện kiểm tra lý lịch của bạn vào bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn vì mục đíchkiểm tra danh tính và tuổi của người chơi. Để tránh phát sinh nghi ngờ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu, không giới hạn, để xác nhận thông tin liệu bạn đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách hoặc thủ tục nào của Chúng tôi hay chưa.   

2.3.3. Chúng tôi có quyền yêu cầu phỏng vấn video và xác thực KYC (Biết về khách hàng của bạn) nâng cao để xác thực thông tin liên quan đến lịch sử cách chơi và kiến thức xì tố. Các quy trình, bao gồm nhưng không giới hạn, trả lời các câu hỏi trong phỏng vấn video trực tiếp, hoàn tất xác thực nhận dạng nâng cao với phát hiện tính sống động và/hoặc trong trường hợp hiếm gặp, người dùng sẽ phải chơi dưới sự giám sát bảo mật thông qua webcam để so sánh lịch sử cách chơi và kiến thức xì tố.

2.3.4. Bất kỳ khi nào, một người chơi được xác định dưới tuổi pháp định sau khi hoàn tất xác minh tuổi, các phần thưởng chiến thắng sẽ bị hủy bỏ và sẽ bịc Công ty giữ lại, và đồng thời tài khoản tương ứng cũng sẽ bị đóng.

2.4. Cập nhật Hồ sơ

2.4.1. Để thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân đã đăng ký của người chơi, chúng tôi phải nhận và xác nhận các tài liệu và/hoặc thông tin hỗ trợ liên quan do các cơ quan liên quan ban hành trong khu vực pháp lýcủa người chơi (tức là cập nhật địa chỉ – bằng chứng địa chỉ cư trú mới; thay đổi họ – Giấy chứng nhận kết hôn; chi tiết ngân hàng – chi tiết ngân hàng mới). Chúng tôi có quyền áp dụng lệnh hạn chế hoặc đóng bất kỳ tài khoản nào mà không cần thông báo trước trong những trường hợp đó, khi chúng tôi tìm thấy bằng chứng về sự không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

2.5. Quốc gia được phục vụ

2.5.1. Tất cả người chơi đều được chào mừng tại WPT Global. Tuy nhiên, trước khi cố gắng mở một tài khoản trên trang web, người chơi phải có trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động này không nằm trong một khu vực mà việc chơi cờ bạc không được phép hoặc là bất hợp pháp và người chơi không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định cờ bạc nào đang có hiệu lực trong một khu vực tài phán nhất định.

2.5.2. Chúng tôi không chấp nhận người chơi từ các quốc gia dưới đây:

Các quốc gia được xếp loại là các khu vực có rủi ro cao hoặc bị giám sát bởi các nhà quản lý tài chính.

Những quốc gia bị nghiêm cấm chơi cờ bạc trực tuyến.

Các quốc gia bị liệt kê hoặc xếp loại là nguy cơ nghiêm trọng hoặc cao bởi các nhà cung cấp dịch vụ chính của chúng tôi.

Các nước Phức tạp.

Các vùng lãnh thổ bị loại trừ

Danh sách này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào, tùy theo ý địnhcủa chúng tôi nếu việc phân loại và điều kiệncủa tiêu chí trong danh mục thay đổi. Danh sách này không đủ thông tin và có thể không bao gồm tất cả các quốc gia mà chúng tôi không cho phép người chơi đăng ký với chúng tôi.   

NHIỆM VỤ CỦA BẠN LÀ THAM KHẢO VÀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THỎA THUẬN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TRONGDANH SÁCH NÀY.

Các vùng lãnh thổ bị loại trừ bao gồm: 

Afghanistan, Quần đảo Aland, Albania, Algeria, Samoa thuộc Mỹ, Angola, Anguilla, Nam Cực, Antigua & Barbuda, Armenia, Aruba, Úc (và các vùng lãnh thổ), Áo, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Bỉ, Belize, Benin, Bermuda, Bonaire, Botswana, Đảo Bouvet, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Campuchia, Quần đảo Caribe, Quần đảo Cayman, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Trung Quốc, Đảo Christmas, Colombia, Comoros, Congo - Brazzaville , Congo - Kinshasa, Quần đảo Cook, Côte D'Ivoire, Cuba, Curacao, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Djibouti, Đông Timor, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Quần đảo Falkland, Fiji, Pháp), Guiana thuộc Pháp , Polynesia thuộc Pháp, Lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp, Gabon, Gambia, Đức, Ghana, Gibraltar, Hy Lạp, Grenada, Guadeloupe, Guan, Guinea , Guinea-Bissau, Haiti, Đảo Heard & Quần đảo McDonald, Hồng Kông, Hungary, Iran, Iraq, Israel , Ý, Jamaica, Jordan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Lào, Latvia, Liberia, Libya, Litva, Ma Cao, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Quần đảo Marshall, Martinique, Mauritanie, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Montserrat, Ma-rốc, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Hà Lan (và các vùng lãnh thổ), New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Đảo Norfolk, Bắc Triều Tiên, Đảo Bắc Mariana, Oman, Ontario (Canada), Pakistan, Lãnh thổ Palestine, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Pitcairn, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Romania, Nga, Rwanda, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts, Saint Martin, Saint Pierre & Miquelon, Saint Vincent & The Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe , Ả Rập Saudi, Senegal, Seychelle, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Quần đảo Solomon, Somalia, Nam Georgia và Nam Sandwich, Nam Sudan, Tây Ban Nha, St. Helena, Statia, Sudan, Suriname, Swaziland, Thụy Điển , Thụy Sĩ, Syria, Đài Loan, Tanzania, Vùng Crimea của Ukraine, Timor Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad và Tobago, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Quần đảo Turks & Caicos, Tuvalu, Hoa Kỳ (và các vùng lãnh đạo thổ xa xôi của nó), Uganda, Ukraine, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Vanuatu, Thành phố Vatican, Việt Nam, Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ), Wallis & Futuna, Tây Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabue.

3. Chính sách quyền riêng tư

Để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư.

4. Quản lý rủi ro 

4.1. Người chơi đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận và nguồn tiền mà người chơi sử dụng trên địa điểm đó không bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm.

4.2. Nghiêm cấm người chơi bán, chuyển khoản và hoặc số dư tài khoản của mình cho cá nhân khác, cũng như cung cấp thông tin đăng nhập cho bất kỳ bên thứ ba nào. Hoạt động bị cấmnày bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào có giá trị, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu tài khoản, tiền chiến thắng, tiền gửi, đặt cược, quyền và/hoặc yêu cầu có liên quan đến các tài sản này, pháp luật, thương mại hoặc các tài sản khác. Việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm tuy nhiên không giới hạn sự cản trở, cam kết, chuyển nhượng, nhượng quyền, hưởng dụngt, buôn bán, môi giới, giả định và/hoặc hợp tác với bất kỳ bên thứ ba, công ty, thể nhân hoặc pháp nhân, nền tảng và/hoặc liên kết nào dưới bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào.

4.3. Để xác thực thành công và đầy đủ các thông tin cá nhân đã được nhập trong quá trình đăng ký và để kiểm tra lý lịch của bạn (có thể được tiến hành bất kỳ lúc nào), chúng tôi có thể yêu cầu người chơi xác minh danh tính của họ và cung cấp cho chúng tôi tất cả các tài liệu được yêu cầu xác nhận thông tin đăng ký và chi tiết tài chính của họ, bao gồm nhưng không giới hạn: bản sao mặt trước và sau các chứng từ nhận dạng do Chính phủ cấp; giấy tờ chứng minh địa chỉ được cấp trong thời hạn 3 tháng gần nhất; các bản sao mặt trước và sau của các phương pháp/phương thức hỗ trợ kinh phí được sử dụng trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu nào khác chứng minh nguồn tiền của bạn khi cần thiết. 

4.4. Bản sao các tài liệu cung cấp cho chúng tôi phải rõ ràng, dễ đọc, có màu và có chất lượng cao. Cáctài liệu được yêu cầu phải được gửi qua địa chỉ email đã đăng ký hoặc tải lên thông qua phần dành riêng trong ứng dụng. 

4.5. Chúng tôi có quyền áp dụng hạn chế hoặc chấm dứt các tài khoản mà người đăng ký không cung cấp được tài liệu yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi yêu cầu. Các hạn chế về tài khoản của người chơi cũng có thể được áp dụng cho đến khi việc xác minh đầy đủ cần thiết được hoàn tất.

4.6. Nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để tin rằng người chơi cố tình trốn hoặc tránh né việc kiểm tra bảo mật, cung cấp thông tin sai sự thật, nộp các tài liệu giả mạo, đánh cắp hoặc bị giả mạo, nộp các tài liệu không đúng, không chính xác, và/hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm, tài khoản của người chơi sẽ bị đóng lại ngay lập tức và không bị hủy ngang, đồng thời tiền trong tài khoản đó cũng bị giữ lại, vàngười chơi có thể sẽ bị bổ sung vào danh sách đen của nhà điều hành. Ngân hàng cũng sẽ được thông báo sau đó và người chơi sẽ được báo cáo lên các cấp thẩm quyển có liên quan.

4.7. Người chơi chỉ được phép giữ một tài khoản đang hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào. Bộ phận an ninh của chúng tôi sẽ điều tra nếu phát hiện có bất kỳ sự giống nhau nào giữa một số tài khoản liên quan đến cùng một người dưới bất kỳ hình thức nào. Người chơi sẽ bị chặn, nếu cố gắng mở nhiều hơn một tài khoản trên Trang web. Công ty bảo lưu quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền gửi, phần thưởng chiến thắng hoặc tiền thưởng đã nhận hoặc được tích lũy trong quá trình người chơi sử dụng một tài khoản hoạt động bổ sung.

4.8. Chúng tôi bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, xác thực thông tin đăng ký chi tiết của Người chơi và yêu cầu các tài liệu bổ sung để thực hiện việc kiểm tra các thông tin đã được cung cấp hoặc được khôi phục; hoặc chỉ để tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ của chính quyền. 

4.9. Nếu Công ty chặn hoặc đình chỉtài khoản của bạn, quyền truy cập vào quỹ, hoạt động đăng nhập, trò chơi, nạp tiền và rút tiền sẽ bị hạn chế (và có thể kết hợp của những điều đã quy định trước đó).

5. Thưởng

Để biết thêm thông tin về tiền thưởng của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách thưởng của chúng tôi, là một phần của Thỏa thuận này.

6. Chơi

6.1. Chung

6.1.1. Người chơi đồng ý rằng các giao dịch nạp và rút tiền được khởi tạo trên trang Web sẽ được xử lý bởi các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba và/hoặc tổ chức tài chính được gọi là “Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán” (PSP). Vì vậy, để thực hiện veiejc xử lý như vậy, người chơi ủy quyền không thể hủy ngang cho chúng tôi, khi cần thiết, hướng dẫn các PSP xử lý yêu cầu nạp tiền và rút tiền từ tài khoản của người chơi, và đồng ý rằng chúng tôi có thể thay mặt họ thực hiện các chỉ dẫn đó. Ngoài ra, người chơi đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của mỗi PSP hiện có và trong trường hợp xuất hiện xung đột giữa Thỏa thuận này và các điều khoản và điều kiện của PSP, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.

6.1.2. Bằng cách tham gia và chơi trên trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đang gặp nguy cơ mất tiền khisử dụng Trang web, Dịch vụ của Chúng tôi và/hoặc phần mềm liên quan mà bạn đang gặp nguy cơ mất tiền. Chỉ có Người chơi chịu phải trách nhiệm về các khoản lỗ trong tài khoản củamình.

6.1.3. Tất cả quỹ sẽ được xử lý, theo dõi và duy trì theo loại tiền tệ đã chọn khi đăng ký trừ khi có chỉ định khác.

6.1.4. Chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục xác thực có hệ thống để ít nhất có thể xác nhận danh tính của người chơi theo quyết định của chúng tôi.

6.1.5. Các giao dịch được theo dõi để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các hoạt động đáng ngờ sẽ được báo cáo đến các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

6.1.6. Khi chọn phương thức thanh toán, bạn đã đồng ý với các điều khoản và bất kỳ loại phí hoặc phí dịch vụ nào được hiển thị và điều kiện này áp dụng cho các giao dịch nạp tiền và/hoặc rút tiền bạn thực hiện thông qua phương thức thanh toán đó, nếu có.

6.1.7. Người chơi không được coi Công ty là một tổ chức tài chính. Chúng tôikhông chấp nhận các hoạt động nhằm tiết kiệm hoặc giấu tiền trên trang web, sử dụng trang web của chúng tôi với mục đích chuyển tiền từ một tài khoản thanh toán sang một tài khoản thanh toán khác, trao đổi tiền tệ, v.v.

6.1.8. Vì lý do an ninh và chống rửa tiền, chúng tôi có quyền không thực hiện hoặc xác nhận giao dịch tài chính (nạp tiền, rút tiền, hoàn tiền) vào hoặc từ tài khoản bị phong toả, cấm chơi hoặc đóng. Điều này áp dụng đối với các tài khoản đang được điều tra.

6.2. Nạp tiền

6.2.1. Khi bạn mở một tài khoản trên WPT Global, các phương thức thanh toán có sẵn trong khu vực tài pháncủa bạn sẽ xuất hiện trên trang thu ngân tài khoản của người chơi khi bạn nhấp vào “Nạp tiền”.  Chúng tôi yêu cầu bạn nạp một khoản tiền tối thiểu trước khi bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi tiền Thật. Điều này có thể thay đổi theo quyết định riêng của Công ty.

6.2.2. Tiền nạp trên trang web chỉ được thực hiện với mục đích duy nhất là có quyền truy cập và tận hưởng các trò chơi bằng tiền thật của chúng tôi.

6.2.3. Người chơi đồng ý chỉ sử dụng các công cụ tài chính hợp lệ và hợp pháp thuộc về mình.

6.2.4. Khi nạp tiền mã hóa, người chơi có trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn thanh toán một cách chính xác. Chúng tôi sẽ không bù đắp cho bất kỳ khoản thanh toán nào được gửi đến một địa chỉ sai hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bằng sai mạng.

6.2.5. Giới hạn tối thiểu và tối đa áp dụng cho tiền gửi tùy thuộc vào phương thức nạp tiền và như chúng tôi chỉ xác định. Chúng tôi có quyền thay đổi giới hạn tương ứng bất cứ lúc nào nếu thấy thích hợp.

6.3. Rút tiền

6.3.1. Người chơi đầu tiên phải nạp tiền và đặt cược ít nhất một lần để đủ điều kiện rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản của mình. Tất cả yêu cầu rút tiền phải tuân theo các giới hạn giao dịch có thể thay đổi liên tục theo quyết định riêng của Công ty.

6.3.2. Bất kỳ số tiền tiếp theo nạp vào tài khoản của người chơi phải được đặt cược đầy đủ ít nhất một lần để đủ điều kiện rút tiền.

6.3.3. Khi rút tiền mã hóa, người chơi có trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn thanh toán một cách chính xác. Chúng tôi sẽ không bù đắp cho bất kỳ khoản thanh toán nào được gửi đến một địa chỉ sai hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bằng sai mạng.

6.3.4. Cần lưu ý rằng bạn phải có trách nhiệm kê khai và nộp mọi khoản thuế và phí hiện hành liên quan đến các khoản tiền chiến đã được nhận. Và trách nhiệm này chỉ thuộc về bạn. Công ty có thể báo cáo và/hoặc khấu trừ bất kỳ khoản tiền thắng cược nếu pháp luật hoặc quy định có liên quan yêu cầu.

6.3.5. Người chơi chỉ có thể rút tiền từ tài khoản bằngphương thức thanh toán Người chơi nạp tiềntừ đầu. Nếukhông thể rút tiền như vậy, việcrút tiền sẽ được thực hiện từ một tài khoản thay thế nhân danh người chơi, sau khi quyền sở hữu của một tài khoản thay thế như vậy đã được xác nhận và xác thực.

6.3.6. Nếu bạn nạp tiền bằng nhiều phương thức thanh toán, chúng tôi có quyền tách lệnh rút tiền của bạn qua các phương thức thanh toán đó và xử lý từng phần thông qua phương thức thanh toán tương ứng theo quyết định của chúng tôi và tuân thủ các quy định và chính sách quản lý.

6.3.7. Bất kỳ lệnh rút tiền hoặc hoàn tiền nào mà chúng tôi đồng ý cung cấp cho bạn (theo Mục 7) cũng phải tuân theo các đánh giá bảo mật do Công ty yêu cầu. Để có thể thực hiện lệnh rút tiền hoặc hoàn tiền, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một hoặc nhiều tài liệu sau đây: 

6.3.7.1 Bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ đã sử dụng hoặc chứng từ ví điện tử.

6.3.7.2 Đối với thẻ: 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng hiển thị ở mặt trước của thẻ.

6.3.7.3 Giấy tờ tùy thân có ảnh: Bản sao mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân có ảnh hiện tại của người chơi. Giấy tờ tùy thân có ảnh có thể là Giấy phép lái xe, Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân.

6.3.7.4 Giấy tờ chứng minh địa chỉ: Hóa đơn sinh hoạt hoặc bảng sao kê thẻ tín dụng (hiển thị tên đầy đủ của người chơi, địa chỉ và tên hoặc logo của cơ quan phát hành). 

Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin và/hoặc tài liệu liên quan đến tuổi, danh tính, nguồn quỹ, và nơi cư trú của bạn sau bất kỳ lần nạp tiền hoặc trước bất kỳ lần rút tiền hoặc hoàn tiền nào, đặc biệt là trước lần rút tiền đầu tiên của bạn, để xác nhận thông tin cá nhân và tài chính của bạn trước khi trả tiền cho bạn.

Nếu chúng tôi không hoàn thành quá trình xác thực liên quan đến việc rút tiền hoặc hoàn tiền của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi có thể hủy yêu cầu rút tiền hoặc hoàn tiền của bạn (nếu có). 

6.3.8. Khi chúng tôi đã hoàn tất việc xác thực cần thiết, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý yêu cầu rút tiền hoặc hoàn tiền trong vòng 72 giờ.

6.3.9. Rút khoản tiền lớn có thể mất nhiều thời gian xử lý hơn vì chúng cần phải được kiểm tra nâng cao trước khi được Bộ phận an ninh của chúng tôi chấp thuận. Nếu tổng số tiền rút đang chờ của bạn vượt quá $2.500,00, số tiền đã yêu cầu sẽ được trả theo tăng dần $2.500,00 mỗi tuần cho đến khi hoàn tất việc thanh toán.

6.3.10. Giới hạn tối thiểu và tối đa sẽ được áp dụng cho rút tiền. Chúng tôi có quyền thay đổi giới hạn tương ứng bất cứ lúc nào nếu thấy thích hợp.

6.4. Chuyển tiền

6.4.1. Người chơi không thể chuyển khoản tiền từ một tài khoản này sang tài khoản khác.

7. Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn sử dụng Unlimint để gửi tiền thật vào tài khoản của bạn và bạn không sử dụng số tiền gửi đó để đặt cược, miễn là trong tài khoản của bạn có đủ số tiền thật để trả lại số tiền gửi ban đầu, bạn có thể yêu cầu hoàn trả số tiền gốc qua Unlimint.  Mọi yêu cầu hoàn trả như vậy phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn gửi tiền vào tài khoản của mình. Mọi khoản hoàn trả sẽ tuân theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty và có thể phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện mà Công ty quyết định áp dụng đối với việc hoàn tiền. 

8. Từ bỏ Số dư tài khoản

8.1. Nếu tài khoản của bạn không ghi lại bất kỳ đăng nhập và/hoặc đăng xuất trong một khoảng thời gian quá mười ba (13) tháng liên tiếp (“thời hạn ân hạn”), tài khoản của bạn sẽ được coi là không hoạt động.

8.2. Khi tài khoản của bạn được coi là không hoạt động, bạn sẽ được thông báo, và nếu bạn không rút số tiền còn lại (có thể rút) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo được gửi, chúng tôi có quyền thu 10 USD phí quản trị tài khoản (“Phí Tài khoản không hoạt động”). Phí nàysẽ được trừ vào số dư tài khoản tín dụng của bạn kể từ ngày đầu tiên ngay sau thời hạn ânhạn và sẽ tiếp tục được tính trong ba mươi (30) vài ngày sau đó.

8.3. Thông báo qua địa chỉ Email đã đăng ký là thông báo hợp lệ, có hiệu lực phục vụ cho mục đích của Điều này.

9. Trò chơi

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ TRÒ CHƠI CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI CHƠI.

9.1. Người chơi có thể tận hưởng các ván chơi ở chế độ demo miễn phí mà không cần đặt cược bằng tiền thật, hoặc họ có thể đăng nhập và chơi bằng tiền thật nếu phù hợp.

9.2. Người chơi bị cấm sử dụng các thiết bị như robot hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ người chơi bên ngoài khác (EPAS) xuyên tạc lối chơi thông thường và mang lại lợi thế không công bằng cho người chơi. Người chơi phải tự đưa ra quyết định khi chơi, nếu không có bất kỳ thông tin nào khác ngoài thông tin nhận được theo cách chơi riêng của người chơi.

9.3. Người chơi đồng ý rằng một vài bước có thể được thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng các chương trình bị cấm, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, chạy kiểm tra phần mềm hoạt động đồng thời với phần mềm của phòng xì tố.

9.4. Tiền cược chỉ được xác nhận khi được nhận trên máy chủ của chúng tôi. Nếu xảy ra gián đoạn trong kết nốisau khi bạn đặt cược và cược đã được nhận trên máy chủ của chúng tôi, nó sẽ vẫn được coi là hợp lệ, bất kể kết quả như thế nào. Bạn sẽ được thông báo về việc cược được chấp nhận một khi kết nối được thiết lập lại.

9.5. Nếu một ván chơi được bắt đầu nhưng bị lỗihoặc tạo ra một kết quả không chính xác do phần mềm quản lý tài khoản trò chơi và/hoặc trò chơi và/hoặc bộ sinh số ngẫu nhiên (RNG), tất cả tiền cược và phần thắng từ trò chơi đó sẽ bị hủy và số dư tài khoản trò chơi sẽ được khôi phục nhưtrước khi bắt đầu trò chơi.

9.6. Nếu một người chơi ngắt kết nối phiên chơi của họ với Công ty trong một ván chơi đang hoạt động, số tiền đặt cược sẽ được hoàn lại tài khoản trò chơi của khách hàng, ngoại trừ trong các trường hợp đó khi tiền cược đã được nhập vào ván chơi và chuyển nhượng theo ý thích của người chơi chiến thắng.

9.7. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Công ty tín dụng không ghi chính xác số dư tài khoản của người chơi, chúng tôi có thể vô hiệu hóa bất kỳ số tiền hoặc tiền thưởng đã được ghi không chính xác vào tài khoản của người chơi và/hoặc nếu tài khoản của bạn đã được ghi có bất kỳ số tiền nào không chính xác, người chơi phải ngay lập tức hoàn lại số tiền và/hoặc chúng tôi có thể trừ số tiền đó khỏi tài khoản của bạn. Trách nhiệm của bạn là thông báo ngay cho Công ty về lỗi này ngay khi bạn biết.

9.8. Trong trường hợp phần mềm hoặc RNG bị trục trặc, số tiền đặt cược sẽ được hoàn lại cho người chơi và tất cả tiền thắng cược của người chơi có được từ tiền đặt cược sẽ bị vô hiệu. 

9.9. Chúng tôi có quyền tự ý chấm dứt trò chơi theo quyết định tuyệt đối của riêng của chúng tôi mà không cần vì bất kỳ nguyên nhân nào nếu có các trở ngại về kỹ thuật ảnh hưởng đến trò chơi.

9.10. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ mọi chiến thắng có được do xuất hiện lỗi trong hệ thống máy chủ hoặc trò chơi hoặc bất kỳ sự cố nào khác, trong trường hợp có bất kỳ chiến thắng nào được ghi có vào tài khoản của bạn, người chơi phải ngay lập tức hoàn lại số tiền đó và/hoặc chúng tôi có thể trừ nó khỏi tài khoản của bạn. Bạn từ bỏ mọi yêu cầu và bồi thường về điều này. Người chơi nào lợi dụng lỗi kỹ thuật này sẽ bị đưa ra tố tụng trước Toà án có thẩm quyền.

9.11 Đối với sòng bạc của chúng tôi đưa ra ưu đãi hoàn trả cho người chơi, tỷ lệ thanh toán sẽ được áp dụng. Để xem lại các tỷ lệ thanh toán cụ thể trên mỗi ván chơi, người chơi có thể tham khảo tỷ lệ hoàn trả cho người chơi (RTP) được liệt kê trong khung trò chơi riêng lẻ. Tỷ lệ thanh toán theo Kỳ hạn hoặc RTP đề cập đến mối quan hệ giữa tiền cược và phần thắng. 

10. Lỗi trong hệ thống

10.1. Nghiêm cấm người chơi khai thác các lỗi, lỗi lập trình, hoặc lỗi biên tập để chiếm ưu thế và hoạt động đó được gọi là “sử dụng lỗi”. Mỗi người chơi được khuyến nghịthông báo cho Công ty ngay khi phát hiện ra lỗi. Người chơi sử dụng vi rút để tạo lợi thế riêng sẽ bị khóa tài khoản và phải cần đến các đội kỹ thuật của chúng tôi để khôi phục tài khoản của người chơi như trước khi tận dụng lỗi. Các quy định tương tự cũng được áp dụng cho tất cả người chơi có thể hưởng lợi từ việc không báo cáo lỗi hoặc hiện tượng bất thường.

10.2. Vì tất cả các hành động và hoạt động sửa đổi đã thực hiện trên trang webnày đều được ghi lại, (đăng ký, sửa đổi tài khoản, mua hàng, rút tiền, đặt cược, v.v...), Công ty có thể trả lại tài khoản về trạng thái ban đầu trước khi xuất hiện bất kỳ lỗi hoặc lỗi lập trình nào liên quan đến mã thực hiện trang web.

10.3. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào ở trên và chúng có tác động tiêu cực lên người chơi hoặc WPT Global hoặc Công ty, người chơi sẽ được nạp lại bất kỳ khoản tiền nào đã bị mất một cách không công bằng nếu có, tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản của người chơi đối với bất kỳ khoản tiền thắng không công bằng nào và/hoặc bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi số tiền thắng cược liên quan do lỗi đó gây ra.

10.4. Công ty sẽ xác định, theo quyết định riêng, liệu một người chơi có lợi dụng một tình huống, đã được hưởng lợi hoặc cố gắng hưởng lợi từ một lỗi, lỗi lập trình hoặc lỗi biên tập không. Khi hành vi đó được xác định một cách chắc chắn, Công ty sẽ quyết định hành động cần thực hiện tiếp theo và xem xét có nên tiếp tục thực hiện “hoàn tiền” cho tài khoản hay đóng tài khoản hay không. Người chơi phải chấp nhận các quy tắc và quy định này và điều chỉnh trước thao tác, cùng với các quyết định có thể được thực hiện sau sự kiện.

11. Khiếu nại và tranh chấp

11.1. Nếu Người chơi cảm thấy không hài lòng với các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc cảm thấy rằng chúng tôi không đáp ứng được mong đợi của mình, họ có thể gửi đơn khiếu nại đến [email protected] với từ “khiếu nại” trong chủ đề này vào bất cứ lúc nào. Đơn khiếu nại sẽ được chuyển ngay cho quản lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể. 

11.2. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng các bản ghi của chúng tôi sẽ chi phối mọi tranh chấp liên quan đến Dịch vụ. 

11.3. Quyết định của chúng tôi đối với bất kỳ khiếu nại và/hoặc tranh chấp là cuối cùng và có ràng buộc. 

11.4 Người chơi có quyền mang tranh chấp chưa được giải quyết đến Nhà cung cấp Dịch vụ trò chơi N.V thông qua [email protected].

12. Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

12.1. Dịch vụ và/hoặc Trang web được cung cấp “sẵn có”. Công ty không bảo đảmh hoặc không có bất kỳ đại diện nào, dù được thể hiện hay ngụ ý về các Dịch vụ và/hoặc Trang web, cho dù liên quan đến điều kiện, chất lượng, sự phù hợp với mục đích và/hoặc tính chính xác của chúng. Công ty phủ nhận việc các Dịch vụ và Trang sẽ không bị lỗi, không bị gián đoạn hoặc Dịch vụ không có vi-rút hoặc các mã độc hại khác hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được thể hiện trước Người chơi.

12.2. Công ty và/hoặc các chi nhánh của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba trong: (i) hợp đồng, khế ước, trách nhiệm và/hoặc cách khác, đối với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc của bạn và/hoặc của bất kỳ bên thứ ba, về việc sử dụng phần mềm, Trang web và/hoặc các Dịch vụ, kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm, không giới hạn, thiệt hại về kinh doanh, tổn thất về lợi nhuận (bao gồm mất hoặc không nhận được phần thưởng chiến thắng dự kiến), gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất tài chính hoặc hậu quả nào khác (ngay cả khi bạn đã thông báo cho chúng tôivề khả năng mất mát hay hư hỏng đó).

12.3. Chúng tôi và các liên kết của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và đối với Trang web và/hoặc Các Dịch vụ do “bất khả kháng”. Bất khả kháng là bất kỳ hành động nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm không giới hạn: (i) Mọi hành động của tự nhiên (như hỏa hoạn, cháy nổ, động đất, hạn hán, sóng triều, lũ lụt); (ii) chiến tranh, thù địch (dù có tuyên bố chiến tranh hay không), xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, huy động, trưng dụng hoặc cấm vận; (iii) Khởi nghĩa, cách mạng, nổi dậy, quân sự, chiếm đoạt quyền lực, nội chiến; (iv) bạo động, loạn luân, đình công, chậm trễ, phong tỏa, mất trật tự; hoặc hành động hay đe dọa khủng bố; và/hoặc (v) mọi dịch bệnh hoặc đại dịch.

12.4. Bạn hoàn toàn đồng ý về việc bồi thường, bảo vệ và miễn trừ trách nhiệm cho Công ty, các chi nhánh của Công ty, các sĩ quan, giám đốc và nhân viên của họ ngay lập tức đối với và khỏi mọi yêu cầu, đề nghị, trách nhiệm bồi thường, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác, bởi bất kỳ nguyên nhân nào, có thể phát sinh do: (i) vi phạm các Điều khoản và Điều kiện; (ii) bất kỳ khoản phần thưởng chiến thắng nào mà bạn nhận được; (iii) hành vi vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web; và/hoặc (v) do bất kỳ người nào khác truy cập vào Dịch vụ và/hoặc tài khoản của bạn bằng nhận dạng người dùng của bạn cho dù bạn có ủy quyền hay không.

13. Hoạt động bị cấm

13.1. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận, lừa đảo và/hoặc không trung thực nào (“hoạt động bị cấm”). Có thể tìm thấy ví dụ về hoạt động bị cấm trong danh sách hoạt động bị cấm tại phụ lục A.

13.2. Nếu Công ty có lý do tin rằng bạn đã tham gia hoặc liên kếtvới bất kỳ hình thức hoạt động bị cấm, chúng tôi có quyền khóa tài khoản bị nghi ngờ, truy cập vào quỹ, hoạt động đăng nhập, trò chơi, nạp tiền và rút tiền của bạn. Chúng tôi cũng có quyền cảnh báo người chơi đang vi phạm các hoạt động bị cấm (hai cảnh báo được gửi có thể dẫn đến kết quả tài khoản bị đóng), tăng cường tính cẩn trọng và nếu xét thấy cần thiết, vĩnh viễn chấm dứt tài khoản của người chơi (nếu người chơi cố gắng tạo lại tài khoản mới có thể dẫn đến kết quả tiền bị tịch thu ngay lập tức), giữ lại tất cả các khoản tiền trong tài khoản đó, vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần và/hoặc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào khác có được có thể do bạn tham gia hoặc kết nối vào hoạt động bị cấm. Nếu không vi phạm vào điều trên, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hạn chế tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập vào các trò chơi và giải đấu của bạn.

13.3. Công ty có thể thông báo cho các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính hoặc các bên thứ ba liên quan khác về danh tính của người chơi và bất kỳ hoạt động nào bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc gian lận.

13.4. Vì lợi ích bảo vệ dữ liệu, bảo mật và tránh gian lận, Công ty không cho phép sử dụng bất kỳ kênh thông tin nào nằm trong Các Dịch vụ và/hoặc Nền tảng để cung cấp hoặc quảng bá bất kỳ ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ (bất kể của người chơi hoặc bên thứ ba). Người chơi tuyệt đối bị cấm đăng thông tin hoặc liên lạc với khách hàng của chúng tôi để cung cấp hoặc đưa ra bất kỳ ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ nào chưa được Công ty chấp thuận trước.

13.5. Chúng tôi có quyền quét các ứng dụng và tiến trình phần mềm đang hoạt động của người dùng để phát hiện việc sử dụng hỗ trợ AI hoặc RTA.

14. Bảo hành và Đại diện

Bạn đảm bảo và thể hiện cho chúng tôi: (i) Bạn không dưới 18 tuổi hoặc chưa đủ độ tuổi pháp định để tham gia các hoạt động có trong Trang web và/hoặc Dịch vụ theo luật pháp hoặc bất kỳ thẩm quyền nào áp dụng cho bạn, tùy theo mức độ nào cao hơn; (ii) Bạn không được nằm trong bất kỳ khu vực tài phán ý nào cụ thể và/hoặc được mô tả tại mục 2.5.2; (iii) bạn phải tuân theo tất cả các luật lệ, quy định, chỉ thị hiện hành khi sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ; (iv) Bạn hoàn toàn nhận thức được rằng mình có nguy cơ mất tiền khi đánh bạc với các phương tiện của các Dịch vụ và/hoặc Trang web và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web là lựa chọn, quyết định và rủi ro của riêng bạn. Liên quan đến các khoản lỗ do đánh bạc, bạn sẽ không có bất kỳ tuyên bố nào chống lại Công ty hoặc chi nhánh Công ty; (v) Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ và Trang web phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, tùy theo từng thời điểm; (vi) chấp hành tất cả các quy tắc và hướng dẫn chơi các trò chơi bao gồm cả Dịch vụ; và/hoặc (vii) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi chép, thanh toán và tính toán với các tổ chức chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan khác liên quan đối với bất kỳ khoản thuế hoặc khoản thu khác có thể phải trả đối với bất kỳ khoản phần thưởng chiến thắng cược nào đã trả cho bạn.

15. Vi phạm Điều khoản và Điều kiện

Trong trường hợp chúng tôi xác định bạn đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn, giữ lại tất cả các khoản tiền trong tài khoản đó, vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần khoản tiền chiến thắng của bạn và/hoặc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào khác mà bạn có thể nợ chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có quyền hạn chế tài khoản của bạn.

16. Chấm dứt Tài khoản

16.1. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, vui lòng gửi một email đến [email protected], việc chấm dứt này có hiệu lực khi Công ty chấm dứt tài khoản của bạn.

16.2. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản cũng như quyết định ngừng cung cấp Trang web và/hoặc Dịch vụ nói chung hoặc đặc biệt cho bạn hoặc cho bất kỳ căn cứ hợp lý nào khác bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi thấy phù hợp.

16.3. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động sử dụng tài khoản của mình cho đến khi nó được đóng lại.

16.4. Bất kỳ số dư âm nào trên tài khoản của bạn sẽ ngay lập tức đến hạn và bạn phải thanh toán cho chúng tôi.

16.5. Khi tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ phải ngừng sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc tạm ngưng vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ mất quyền nhận lại tiền đặt cược, hoàn tiền mặt hoặc bất kỳ tiền thưởng nào khác có liên quan đến sản phẩm xì tố được cung cấp trên Trang web sau khi hành động kết thúc hoặc tạm ngừng nói trên được thực hiện. 

17. Chơi có trách nhiệm

17.1. Đánh bạc là một cách sử dụng thời gian thú vị và mang tính giải trí cao. Tuy nhiên, chúng tôi muốn khuyến khích người chơi nào cảm thấy rằng việc đánh bạc đang gây ra vấn đề, sử dụng các công cụ sẵn có trên trang web và có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, đặc biệt khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính do đánh bạc quá mức. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên dừng mọi hoạt động đánh bạc và tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên sâu. Có một số tổ chức sẵn sàng giúp các người chơi bắt buộc, bao gồm Gambling Therapy, Gamblers Anonymous, and Gam-Anon.

17.2 Bất kỳ người chơi nào cũng có thể yêu cầu tạm thời hoặc tự cấm chơi vĩnh viễn bằng cách liên hệ Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại [email protected]. Bất kỳ yêu cầu tăng thời gian tự cấm chơi sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của người chơi, trong khi bất kỳ yêu cầu giảm thời gian tự cấm chơi sẽ có hiệu lực 7 ngày theo yêu cầu của người chơi và chỉ theo quyết định của Nhà điều hành.

17.3. Chúng tôi có quyền thực hiện thời gian giảm căng thẳng tối đa một năm, hoặc đóng một tài khoản có thời hạn với:

• việc thường xuyên tự cấm chơi hoặc

• các yêu cầu tự cấm chơi tạm thời thường xuyên.

17.4. Yêu cầu bỏ chặn một tài khoản trước khi kết thúc thời gian tự cấm chơi sẽ được bộ phận đánhbạc có trách nhiệm của chúng tôi xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể được chấp thuận, nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc về phía Công ty.

17.5. Trong trường hợp người chơi thành công trong việc mở một tài khoản mới bằng các dữ liệu không chính xác hoặc thông qua bất kỳ phương tiện lừa đảo nào trong thời gian tự cấm chơi, người chơi phải tự chịu trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra do việc mở tài khoản mới này.

17.6. Bất kỳ yêu cầu rút số tiền còn lại từ phíangười chơi (ngoại trừ bất kỳ quỹ thưởng nào) phải được gửi trước bất kỳ giai đoạn tự cấm chơi nào và không thể được xác nhận trong thời gian tự cấm chơi.

17.7. Trong trường hợp tự cấm chơi có thời hạn hoặc đóng tài khoản sau các vấn đề đánh bạc có trách nhiệm, số tiền còn lại có lợi cho khách hàng (không bao gồm bất kỳ khoản tiền thưởng nào) sẽ chỉ đủ điều kiện được rút cho đến khi giá trị của khoản tiền gửi từ đó số phần thưởng chiến thắng cược cấu thành số dư này đã phát sinh.

18. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào (bao gồm nhưng không có danh sách đầy đủ phần mềm, văn bản, nhãn hiệu, logo, âm thanh, minh họa, dữ liệu, biểu tượng, tên, các ký hiệu đặc biệt, video, hình ảnh, giao diện, màn hình, cũng như các điều khoản sử dụng tầm nhìn của Trang web (“Nội dung”), thuộc về Công ty hoặc đã được các chủ sở hữu của các quyền cấp cho chúng tôi. Việc sử dụng nội dung, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, quyền sở hữu trí tuệ đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản và thể hiện trước đó của chủ sở hữu là không được phép và cấu thành hành vi vi phạm có thể bị pháp luật trừng phạt. Không co nội dung nàotrong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là traobất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào thuộc về chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bảo lưu mọi quyền.

19. Quy trình phòng chống rửa tiền (AML)

19.1. Là một nhà điều hành, chúng tôi cố gắng thực hiện việc ngăn chặn hành động rửa tiền và tất cả các quy định liên quan. Chúng tôi quyết tâm phòng ngừa hoàn toàn các trường hợp rửa tiền và tài trợ khủng bố và sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ bản thân và các chi nhánh của chúng tôi khỏi các hoạt động đó.

19.2. Tất cả các giao dịch được theo dõi và/hoặc xem xét để ngăn chặn hành vi rửa tiền. Chúng tôi có thể tạm ngưng, chặn, đóng tài khoản của người chơi và/hoặc giữ lại tiền, theo chỉ thị chống rửa tiền liên quan.

19.3. Vì vậy, Công ty áp dụng các hành động sau đây:

19.3.1. Ngăn chặn người chơi cư trú tại các khu vực tài phán có rủi ro cao hoặc không có uy tín chơi.

19.3.2. Yêu cầu tất cả người chơi điền thông tin nhận dạng của họ khi mở một tài khoản và cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin và tài liệu hỗ trợ cần thiết để tuân thủ các quy định liên quan AML hiện hành.

19.3.3. Bảo mật danh sách của tất cả người chơi đã đăng ký, thông tin nhận dạng và tài liệu giao dịch của họ.

19.3.4. Ngăn cản người chơi chưa thành niên truy cập và sử dụng trang web.

19.3.5. Ngăn cản người chơi mở hoặc vận hành nhiều hơn một tài khoản.

19.3.6. Từ chối hoặc chặn tài khoản nặc danh hoặc tài khoản ảo được lập tại địa điểm mà người thụ hưởng không thể xác định rõ ràng và dễ dàng xác thực.

19.3.7. Cấm chuyển khoản tiền mặt đến và từ người chơi. Các khoản tiền chỉ có thể được nhận từ người chơi bởi các tùy chọn quỹ điện tử và có thể theo dõi khả dụng trên trang nạp tiền của chúng tôi.

19.3.8. Yêu cầu nguồn tiền được sử dụng để nạp tiền phải thuộc chủ tài khoản của người chơi.

19.3.9. Các yêu cầu tương tự, yêu cầu các khoản tiền thắng cược chỉ được trả cho các tài khoản người thụ hưởng thuộc chủ tài khoản của người chơi và sau khi kiểm tra chống rửa tiền thích hợp.

19.3.10. Ngăn chặn phương tiện thanh toán chuyển khoản giữa các tài khoản hoặc chủ tài khoản thông qua trang web.

19.3.11. Kiểm tra lai lịch và ý định của bất kỳ giao dịch phức tạp hoặc lớn nào và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

19.3.12. Phối hợp với các cơ quan hành chính, thi hành pháp luật có liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện các hoạt động tội phạm.

20. Chung

20.1. Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi trong bất kỳ phạm vi nào, điều khoản, điều kiện hoặc cung cấp đó sẽ bị loại bỏ, các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lệ tại mức đầy đủ nhất theo sự cho phép của luật pháp.

20.2. Bạn không được chuyển đổ, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết Toàn bộ và một phần Điều khoản và Điều kiện mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Công ty bảo lưu quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết toàn bộ hoặc một phần Điều khoản và Điều kiện mà không cần sự đồng ý của bạn.

20.3. Không có nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, đối tác hoặc bất kỳ hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa bạn và chúng tôi.

20.4. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không có nghĩa là từ bỏ quyền này. Tương tự như vậy, bất kỳ việc thực hiện một phần hoặc đơn lẻ bất kỳ quyền nào sẽ không ngăn cản việc thực hiện thêm bất kỳ quyền nào trong số này hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền nào khác.

20.5. Các Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong đó và mọi nguyên tắc hoặc quy tắc được đăng trên Trang web thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến chủ đề của Điều khoản và Điều kiện và thay thế mọi thỏa thuận, sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó giữa chúng tôi, dù bằng miệng hay bằng văn bản.

20.6. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho bên thứ ba.

20.7. Không có nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ quyền lợi bảo đảm nào đối với tài sản của Công ty, bao gồm cả việc tránh nghi ngờ về bất kỳ số tiền nào có trong tài khoản của bạn.

PHỤ LỤC A - DANH MỤC HOẠT ĐỘNG CẤM

 1. Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào như một hệ thống chuyển tiền. 
 2. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để rửa tiền. 
 3. Hành vi thông đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • bất kỳ nỗ lực nào để thông đồng với bất kỳ người dùng nào khác. 
 • hợp tác với những người dùng khác gây thiệt hại về tài chính cho người khác.
 • chia sẻ quân bài.
 • chia sẻ các quyết định chiến lược trong tương lai.
 • thông đồng trái phép.
 1. Lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng phần thưởng hoặc khuyến mãi. 
 2. Truy cập hoặc cố gắng truy cập Trang web hoặc Dịch vụ từ một trong các Lãnh thổ bị loại trừ.
 3. Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ tiện ích bổ sung phần mềm bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 4. Khai thác dữ liệu & chia sẻ thông tin hoặc cố gắng thực hiện điều đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 5. Ngồi cùng bàn với người mà bạn có quan hệ tài chính chặt chẽ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt cược, hoán đổi, chia sẻ lợi nhuận hoặc chia sẻ tài khoản ngân hàng.
 6. Cố gắng hoặc phá vỡ bất kỳ chính sách, quy tắc hoặc hạn chế tự động nào của chúng tôi
 7. Cố tình ngắt kết nối khỏi trò chơi hoặc giải đấu khi đang chơi. 
 8. Sử dụng thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm để mở tài khoản. 
 9. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm che giấu hoặc ẩn vị trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Sử dụng dịch vụ hoặc ứng dụng VPN, proxy hoặc định vị địa lý để ẩn, che giấu hoặc thay đổi vị trí hoặc danh tính của thiết bị được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Dịch vụ.
 1. Bạn đang ở bất kỳ lãnh thổ nào mà việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web là không hợp pháp. 
 2. Bạn đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật của Trang web.
 3. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ ngoài mục đích sử dụng cá nhân và giải trí của bạn. 
 4. Bạn cho phép (dù cố ý hay vô ý) người khác sử dụng tài khoản của mình. 
 5. Bạn đang truy cập hoặc cố gắng truy cập Dịch vụ hoặc Trang web trái với luật pháp của quốc gia nơi bạn sinh sống. 
 6. Nếu chúng tôi đã nhận được thông báo “bồi hoàn” và/hoặc “hoàn trả” thông qua cơ chế nạp tiền được sử dụng trên Tài khoản của bạn. 
 7. Sử dụng phần mềm để đạt được một lợi thế không công bằng. 
 8. Thao túng trò chơi hoặc giải đấu, chơi phi đạo đức, sử dụng các chiến lược nhằm giành chiến thắng bao gồm nhưng không giới hạn các hệ thống cá cược tiến bộ hoặc tiêu cực như cá cược martingale, sử dụng Hệ thống Cược Paroli, cá cược rủi ro thấp và/hoặc sử dụng Reverse Labouchere. 
 9. Bán phá giá chip.
 10. Cố gắng hoặc phá vỡ bất kỳ chính sách, quy tắc hoặc hạn chế tự động nào của chúng tôi.
 11. Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ chương trình phần mềm, robot hoặc hỗ trợ bên ngoài nào bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ công cụ, dịch vụ, tập lệnh hoặc phần mềm nào tự động hóa hoặc hỗ trợ việc đưa ra quyết định về quy mô hoặc chiến lược đặt cược.
 • phần mềm tham chiếu, biểu đồ hoặc sơ đồ chiến lược, ma trận phạm vi hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác bao gồm thông tin cá cược hoặc chiến lược. 
 • Dụng cụ cạo màn hình.
 • Máy ghi chú tự động.
 • HUDS: hiển thị thông tin Người chơi.
 • Sắp xếp bàn, kịch bản chỗ ngồi hoặc phần mềm tự động hóa bàn. 
 • Chia sẻ màn hình hoặc ứng dụng máy tính từ xa.
 • Máy ảo, thiết bị đã root hoặc Trình giả lập,
 • bất kỳ hành động nào để khai thác dữ liệu thông tin về xu hướng, lịch sử ván bài hoặc chiến lược của Người chơi.
 • chia sẻ hoặc ghi lại lịch sử ván bài không được chơi trên tài khoản của một cá nhân. 
 • chia sẻ ghi chú Người chơi hoặc lịch sử ván bài.
 1. Đưa ra những bình luận không đúng sự thật và/hoặc ác ý liên quan đến hoạt động của Công ty trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc diễn đàn nào.
 2. Tham gia hoặc cố gắng tham gia vào hành vi hung hăng bao gồm nhưng không giới hạn.
 • nhảy ghế.
 • Săn VIP. 
 • lên kịch bản chỗ ngồi.
 • rút tiền mặt.
 • tỏ ra hung dữnhăn nhó.
 • thắng và rời bàn chơi ngay lập tức.
 • đổi vị trí.
 • suy nghĩ.
 1. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lừa hoặc đánh lạc hướng cuộc điều tra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phá vỡ các thủ tục KYC (Biết về khách hàng của bạn) của chúng tôi, giả mạo tài liệu hoặc giả mạo danh tính.
 2. Lợi dụng hoặc cố gắng lợi dụng bất kỳ lỗi nào.
 3. Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các nguồn tiền bị đánh cắp.