Cào bàn Poker

Trò chơi Tiền mặt USD

Pot Limit Omaha    
StakesBlindsStraddleRake %CAP
Micro$0.05/$0.10$0.204%$0.20
Micro$0.10/$0.20$0.404%$0.40
Micro$0.20/$0.50$14%$1
Low$0.50/$1$24%$2
Low$1/$2$44%$4
Mid$2/$4$84%$8
Mid$3/$6$124%$10
Mid$5/$10$204%$20
Mid$10/$20$404%$40
High$25/$50$1004%$100
High$50/$100$2004%$200
High$100/$200$4004%$200
Hold 'em   

Cap

Tiền cượcBlindsStraddlePhí tham dự %2-4 Tụ bài5+
Siêu nhỏ$0.02/$0.05$0.104%

$0.15

Siêu nhỏ$0.05/$0.10$0.204%

$0.30

Nhỏ$0.10/$0.20$0.404%

$0.60

Nhỏ$0.20/$0.50$14%

$1.50

Nhỏ$0.50/$1$23%$1.50$3.00
Nhỏ$1/$2$43%$3.00$6.00
Trung bình$2/$4$83%$6.00$12.00
Trung bình$3/$6$123%$9.00$18.00
Trung bình$5/$10$203%$10.00$20.00
Trung bình$10/$20$403%$20.00$30.00
Lớn$25/$50$1003%$20.00$30.00
Lớn$50/$100$2003%$20.00$30.00
Lớn$100/$200$4003%$20.00$30.00
Lớn$200/$400$8003%$20.00$30.00
Lớn$250/$500$1,0003%$20.00$30.00
Lớn$300/$600$1,2003%$20.00$30.00
Lớn$400/$800$1,6003%$20.00$30.00
Lớn$500/$1,000$2,0003%$20.00$30.00
Lớn$1,000/$2,000$4,0003%$20.00$30.00
Lớn$2,000/$4,000$8,0003%$20.00$30.00
Lớn$5,000/$10,000$20,0003%$20.00$30.00
Lớn$10,000/$20,000$40,0003%$20.00$30.00

 

Trò chơi Tiền mặt CNY

Hold 'em   

GIỚI HẠN

Tiền cượcBlindsStraddlePhí tham dự %2-4 Tụ bài5+
Micro0.02/0.050.14%0.150.3
Micro0.10/0.200.44%0.61.2
Micro0.20/0.5014%1.53
Micro0.50/124%36
Low1/244%48
Low2/484%816
Mid5/10204%1020
Mid10/20404%2040
Mid25/501004%50100
Mid50/1002005%100300
High100/2004005%300500

 

Short Deck   
Tiền cượcAntePhí tham dự %Giới hạn
Siêu nhỏ0.024%0.04
Siêu nhỏ0.14%0.2
Siêu nhỏ0.24%0.4
Siêu nhỏ0.54%0.1
Nhỏ13%2
Nhỏ23%4
Trung bình53%10
Trung bình103%20
Trung bình253%50
Trung bình503%100
Trung bình1003%200
Lớn2003%300
Lớn5003%750
 
Trong các trò chơi Pace, tiền rake được tính ngay cả khi chưa đến vòng flop. Trong những trò chơi khác chúng tôi áp dụng chính sách “chưa flop, chưa tính” và chỉ tính tiền rake khi đến vòng flop.
Pace    
StakesSBBBRake %Cap
Siêu nhỏ0.20.54%2
Nhỏ125%8
Trung bình5105%40
Pot Limit Omaha    
StakesBlindsStraddleRake %CAP
Micro0.10/0.20 4%0.4
Micro0.20/0.50 4%1
Low1/244%4
Low2/484%8
Mid5/10204%20
Mid10/20404%40
Mid25/501004%100
Mid50/1002004%200
High100/2004004%200