Là một nhà điều hành được cấp phép tuân thủ theo luật pháp và các quy định hiện hành, chúng tôi có nghĩa vụ xác thực danh tính của người chơi và ngăn chặn hoạt động hoặc nội dung gian lận. Điều này có nghĩa rằng tất cả người chơi được yêu cầu cung cấp một số tài liệu khicần.

Khi nào cần KYC (Biết khách hàng của bạn)?

 • Khi nạp tiền, nội dung này có thể được yêu cầu sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro.
 • Khi rút tiền, toàn bộ KYC (Biết khách hàng của bạn) (sự chu đáo của khách hàng) gần như sẽ luôn được yêu cầu.

Các tài liệu nào cần để xác minh thành công một người chơi?

Có ba loại tài liệu có thể được yêu cầu: bằng chứng nhận dạng (POI), địa chỉ (POD) (Bằng chứng về địa chỉ) và tiền nạp (POD) (Bằng chứng về tiền nạp).

 

 1. Để có bằng chứng nhận dạng, chúng tôi yêu cầu một trong những tài liệusau (được Chính phủ cấp):
  • Thẻ ID
  • Hộ chiếu
  • Giấy phép lái xe
  • Các yêu cầu khác:
   • Hình ảnh rõ ràng, có màu, nhìn thấy được tất cả bốn góc
   • Ngày hết hạn hiển thị rõ ràng(với ngày hết hạn của tài liệu ít nhất 3 tháng trong tương lai)
   • Ngày cấp, chữ ký, họ và ngày sinh (người chơi phải từ đủ 18 tuổi trở lên)
 2. Để có bằng chứng về địa chỉ, chúng tôi yêu cầu:
  • Hóa đơn tiện ích
  • Sao kê ngân hàng
  • Các yêu cầu khác:
   • Hình ảnh rõ ràng, có màu, nhìn thấy được tất cả bốn góc
   • Ngày cấp hiển thị rõ ràng (tài liệu không đượccấp quá ba tháng)
   • Địa chỉ hiển th rõ ràng
 3. Đối với bằng chứngvề tiền nạp:
  • Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, chúng tôi yêu cầu hình ảnh rõ ràng, có màu với cả mặt trước và sau thẻ
   • 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng phải nhìn thấy được (lưu ý giấu số ở giữa trên mặt trước và số CVV ở mặt sau của thẻ)
   • Thẻ phải được ký
   • Tên tài khoản phải hiển thị rõ ràng
   • Đối với thẻ nổi, chỉ 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng ở mặt sau cần phải nhìn thấy được
  • Nếu bạn sử dụng ví, chúng tôi yêu cầu một ảnh chụp màn hình chứng minh quyền sở hữu ví
   • URL trang web phải nhìn thấy được
   • Tên tài khoản phải hiển thị rõ ràng
   • Email hoặc tên người chơi phải hiển thị rõ ràng
   • Giao dịch nạp tiền phải hiển thị rõ ràng

Thông tin thêm

WPT Global tuân thủ phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và có thể thực hiện kiểm tra ở giai đoạn sớm hơn nếu thấy cần thiết.

Tất cả tài liệu được lưu trữ điện tử và bảo mật theo chi tiết tài khoản của khách hàng. Các bộ phận phòng chống gian lận, rủi ro và bảo mật xì tố của chúng tôi có quyền truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu và báo cáo được dùng để đánh giá người chơi.

Tất cả nhân viên trong vai trò hỗ trợkhách hàng đều quen thuộc với chính sách và thủ tục ở trên và kết nối bất kỳ thông tin và truy vấn địa chỉ quan trọng nào đến MLRO.