WPT Global tuân thủ các quy định và ngăn chặn hành vi rửa tiền đã được ban hành. Công ty sẽ kiểm tra tất cả các giao dịch để ngăn chặn các hành vi rửa tiền. Công ty sẽ báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào với các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Nếu nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ liên quan đến bất kỳ trò chơi nào của trang Web, Bạn phải báo cáo ngay lập tức sự việc này cho Công ty. Công ty có thể tạm ngừng, chặn hoặc đóng Tài khoản thành viên của bạn và khấu trừ tiền nếu được yêu cầu theo quy định của Luật phòng ngừa hoạt động rửa tiền.

WPT Global sẽ yêu cầu tất cả khách hàng phải tạo hồ sơ đầy đủ tại thời điểm đăng ký.

Các thông tin bắt buộc trong giai đoạn đăng ký bao gồm:

 1. tên và họ thật;
 2. địa chỉ email;
 3. số điện thoại;
 4. ngày sinh;
 5. quốc gia, và
 6. mật khẩu.

Việc đăng ký phải hoàn tất trước khi khách hàng truy cập các trò chơi trực tuyến.

Mỗi khách hàng chỉ được phép có một tài khoản.

Ngoài việc yêu cầu hoàn tất mẫu đơn đăng ký, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục xác minh bổ sung (như Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy phép lái xe) cho bất kỳ khoản thanh toán nào.

Xác nhận bổ sung về các giao dịch, giao dịch hoặc tài khoản đáng ngờ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Gọi cho người chơi để xác minh Số điện thoại, lưu ý phản hồi của người chơi/cách gọi điện thoại. Cuộc gọi này được thực hiện bởi Bộ phận Hỗ trợ theo cùng ngôn ngữ của tài khoản người chơi.
 2. Kiểm tra xem người chơi có hiện hữutrên sổ điện thoại quốc gia, bản ghi thuế, sổ bầu cử, các cơ sở dữ liệu công cộng bổ sung, với cùng thông tin không.
 3. Yêu cầu ID, Giấy tờ chứng minh địa chỉ, bản sao và báo cáo thẻ tín dụng.

Công ty sẽ tiến hành sàng lọc PEP (Người có yếu tố chính trị) và xử phạt đối với mỗi người chơi.

Chính sách của Công ty không được

 1. ảnh hưởng đến khoản thanh toán cho một người chơi dưới tên khác với tên của người chơi đã đăng ký.
 2. nhận tiền mặt như phương thức thanh toán.