• Ưu đãi Phát hành sớm có giới hạn (“Ưu đãi”) dành cho người chơi WPT Global đã đăng ký trên 18 tuổi.
 • Bạn không thể hưởng Ưu đãi này nếu đang truy cập WPT Global từ một quốc gia bị hạn chế.
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2022 cho đến khi kết thúc thời gian Phát hành sớm có giới hạn.
 • Mỗi tuần, mỗi người chơi sẽ có một lượt gửi ý kiến phản hồi đủ điều kiện để bổ sung vào đợt rút thăm giải thưởng.
 • Những người chiến thắng được rút thăm ngẫu nhiên và được nhận các giải thưởng (mỗi người chiến thắng được nhận một vé MTT $25) vào thứ Hai hằng tuần.
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email.
 • Tất cả vé sẽ hết hạn một tháng sau ngày phát hành. Sau đó, vé chưa sử dụng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người chơi.
 • Người chơi không thể chuyển nhượng, thay thế hoặc đổi vé.
 • Chúng tôi có thể hạn chế tài khoản của bạn, bao gồm các quy định hạn chế nạp tiền, để tuân theo các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu những quy định hạn chế trên ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành điều kiện nhận thưởng của ưu đãi này và/hoặc trao bất kỳ tiền thưởng, quyền lợi hay giải thưởng nào.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi, chấm dứt hoặc hạn chế bạn tham gia bất kỳ Chương trình khuyến mãi xì tố nào, nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý và/hoặc quy định.
 • Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi này, bạn đồng ý với các Điều khoản và điều kiện khuyến mãi cụ thể này và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn do nhà cung cấp đặt ra. Nếu không tuân thủ các Điều khoản và điều kiện cụ thể này, chúng tôi có thể xóa gói ưu đãi khỏi tài khoản của bạn mà không cần thông báo. Ngoài ra, các Điều khoản và điều kiện chính của trang web này cũng sẽ áp dụng cho Ưu đãi này.
 • Chúng tôi có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.