Giành Phần Thưởng Của Bạn Trong Tổng Giải Thưởng Trị Giá $5K Mỗi Ngày Trên Các Bảng Xếp Hạng PLO “Trò Chơi Đỉnh Cao”

Chơi Các Trò Chơi Tiền Mặt Trò Chơi Đỉnh Cao Pot Limit Omaha để có cơ hội giành phần thưởng của bạn trong tổng giải thưởng bảng xếp hạng hằng ngày trị giá $5k. Bạn chơi càng nhiều, giải thưởng của bạn càng lớn.

Có 3 bảng xếp hạng tùy thuộc vào số tiền cược của trò chơi tiền mặt bạn chơi:

  • Bảng xếp hạng Nhỏ – Các bàn chơi PLO dưới tab “Nhỏ” đủ điều kiện cho bảng xếp hạng Nhỏ, sẽ trao tặng tổng giải thưởng trị giá $250 mỗi ngày
  • Bảng xếp hạng Thấp – Các bàn chơi dưới tab “Thấp” đủ điều kiện cho bảng xếp hạng Thấp, sẽ trao tặng tổng giải thưởng trị giá $1.000 mỗi ngày
  • Bảng xếp hạng Vừa/Cao – Các bàn chơi dưới tab “Vừa” và/hoặc “Cao” đủ điều kiện cho bảng xếp hạng Vừa/Cao, sẽ trao tặng tổng giải thưởng trị giá $3.750 mỗi ngày

 

Giải thưởng hằng ngày

 

Nhỏ

Thấp

Vừa/Cao

TỔNG

TẤT CẢ Giải thưởng

$200

$1.000

$3.800

$5.000

Hạng 1

$50

$200

$750

 

Hạng 2

$40

$150

$550

 

Hạng 3

$32

$115

$420

 

Hạng 4

$24

$90

$330

 

Hạng 5

$18

$70

$265

 

Hạng 6

$14

$55

$215

 

Hạng 7

$12

$45

$175

 

Hạng 8

$10

$40

$145

 

Hạng 9

$8

$35

$125

 

Hạng 10

$7

$30

$110

 

Hạng 11

$6

$25

$100

 

Hạng 12

$5

$20

$90

 

Hạng 13

$4

$20

$80

 

Hạng 14

$3

$15

$70

 

Hạng 15

$3

$15

$60

 

Hạng 16

$2

$10

$50

 

Hạng 17

$2

$10

$40

 

Hạng 18

$2

$10

$30

 

Hạng 19

$2

$10

$25

 

Hạng 20

$1

$10

$25

 

Hạng 21

$1

$5

$25

 

Hạng 22

$1

$5

$20

 

Hạng 23

$1

$5

$20

 

Hạng 24

$1

$5

$15

 

Hạng 25

$1

$5

$15

 

Giờ Vàng
Chơi trong giờ vàng để kiếm gấp 1,5 lần điểm bảng xếp hạng. Giờ Vàng diễn ra từ 20:00 đến 22:59 (giờ UTC).

Nâng Giải Thưởng Lên
Với mỗi 50.000 ván bài PLO bổ sung trên 100.000 ván bài được chơi tại trang web hằng tuần, chúng tôi sẽ thêm $1.000 mỗi ngày hay $7.000 mỗi tuần cho các bảng xếp hạng Trò Chơi Đỉnh Cao. 

Tương tự chương trình khuyến mại MTT “Nâng Giải Thưởng Lên” của chúng tôi, mỗi khi chúng tôi đạt mục tiêu, chúng tôi sẽ tăng giải thưởng lên, có nghĩa là bạn chơi càng nhiều thì càng nhiều tiền thưởng được trao tặng.

0 – 149.999 ván bài$4k mỗi ngày, $28k mỗi tuần
150.000 – 199.999 ván bài$5k mỗi ngày, $35k mỗi tuần
200.000 – 249.999 ván bài$6k mỗi ngày, $42k mỗi tuần
v.v...v.v…

Chúng tôi sẽ cập nhật trang này vào thứ Hai hằng tuần để thể hiện các giải thưởng bảng xếp hạng cho tuần tới.

HạngBí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...

HạngBí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...

HạngBí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...

HạngBí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...

HạngBí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...

Hạng Bí danhĐiểmGiải thưởng

Đang tải dữ liệu...